Proefseizoen 2023 | Herbali | Maïs | Peer (B)

Proefseizoen 2023 | Herbali | Maïs | Peer (B)

  • Toegenomen lengte van de plant
  • Toegenomen gewicht van de kolf
  • Toegenomen diameter van de plant

De resultaten van de proef op maïs in Peer laten duidelijk zien - ondanks de vroege zaaidatum - dat er aanzienlijke meerwaarde te behalen is met het gebruik van het product Herbali. De toename in lengte en diameter van de plant laat zien dat de plant robuuster en constanter groeit, zelfs onder moeilijkere omstandigheden. De grotere diameter van de plant staat bovendien toe dat de sapstromen zo optimaal mogelijk kunnen voorzien in de voedingshuishouding van de plant. Dit resulteert in een meeropbrengst van 12,50%. Deze proef werd uitgevoerd onder toezicht van Aegten NV.

Proefresultaten Herbali in Maïs

Onbehandeld Behandeld Resultaten
Proefname Om de 6 rijen een plant gemeten (om het verschil in variëteiten te respecteren) Om de 6 rijen een plant gemeten (om het verschil in variëteiten te respecteren)
Bemesting
40 m³ runderdrijfmest/200 kg kali 40/100 kg NP-tripod (20 - 8+ humifirst) aan de rij
40 m³ runderdrijfmest/200 kg kali 40/100 kg NP-tripod (20 - 8+ humifirst) aan de rij
Grondbewerking
Ploeg met vorenpakker
Ploeg met vorenpakker
Zaaidatum 27-04-2023 27-04-2023
Toepassingsdatum Herbali
Niet 27-05-2023
Lengte van de plant
321 cm (321 cm - 283 cm - 316 cm - 360 cm) 339 cm (301 cm - 344 cm - 343 cm - 341 cm - 367 cm) + 5,60%
Aantal kolven 1 Kolf 1 Kolf
Kolfgewicht 1375 g (290 g - 209 g - 293 g - 247 g - 369 g) 1398 g ( 262 g - 300 g - 350 g - 355 g - 206 g) + 1,60%
Diameter van de plant 26,20 mm (23 mm - 23 mm - 31 mm - 28 mm - 26 mm) 29,60 mm (33 mm - 35 mm - 36 mm - 21 mm) + 13,00%
Gewicht van de proefname 2,80 kg 3,15 kg + 12,50%
Beworteling Meer haarbeworteling Meer grove beworteling