Proefresultaten Herbali

Proefseizoen 2023 | Herbali | Maïs | Aalter (B) | Deel 1

  • Hoger NO3 gehalte
  • Hogere opbrengst
  • Meer grove beworteling

De resultaten van de proef op maïs in Aalter geven een duidelijk beeld van de meerwaarde van Herbali. Een toename van 5,49% in het kolfgewicht is te verklaren door een grotere diameter van de plant (16,67% hoger). Dit verklaart ook de grotere lengte van de plant (7,42% hoger). De plant kan, dankzij een efficiënte sapstroom, beter voorzien in de voedingsbehoeften en ontwikkeling van de plant. Dit resulteert in een verbeterde ontwikkeling van de kolf en een meeropbrengst van ruim 13,30%. Een ander belangrijk aspect van deze proef is het vergelijken van de NO3-gehaltes in de planten. Hier wordt een verschil van 19% waargenomen, wat aangeeft dat de behandelde plant aanzienlijk meer stikstof heeft opgenomen. Herbali zorgt niet alleen voor een duidelijke verhoging van de opbrengst, maar ook voor aanzienlijk hogere stikstofopname. Deze proef werd uitgevoerd onder toezicht van Intergrow NV.

Herbali Proeven

Onbehandeld Behandeld Resultaten
Proefname 5 Planten 5 Planten
Bemesting
50 ton zeugendrijfmest, 150 kg 20 - 7 - 0 bij zaaien, 40 liter Powergreen bladvoeding
50 ton zeugendrijfmest, 150 kg 20 - 7 - 0 bij zaaien, 40 liter Powergreen bladvoeding
Zaaidatum 05-05-2023 05-05-2023
Toepassingsdatum Herbali Niet 25-05-2023
Lengte van de plant
225,29 cm - 221,04 cm - 214,51 cm - 223,98 cm - 220,73 cm (221,11 cm) 232,22 cm - 235,67 cm - 235,53 cm - 237,11 cm - 236,03 cm (235,31 cm) + 7,42%
Aantal kolven
1 Kolf 1 Kolf
Kolfgewicht 232,96 g - 176,14 g - 90,50 g - 158,40 g - 216,64 g (174,93 g) 160,23 g - 185,01 g - 166,44 g - 205,71 g - 205,24 g (184,53 g) + 5,49%
Diameter van de plant 1,70 cm - 2,20 cm - 1,70 cm - 1,60 cm - 1,80 cm (1,80 cm) 1,80 cm - 1,80 cm - 2,20 cm - 2,30 cm - 2,20 cm (2,10 cm) + 16,67%
Gewicht van de proefname 1,81 kg 2,05 kg + 13,30%
NO3 1989 ppm 2367 ppm + 19,00%
Beworteling Meer kleine beworteling Meer grove beworteling