Artikel boerderij.nl | Groene hulp voor extra stikstofvoorziening in ruwvoergewassen

Artikel boerderij.nl | Groene hulp voor extra stikstofvoorziening in ruwvoergewassen

Verhoog de conservering en voedingswaarde van kuilvoeders met Silage Care.

Optimaliseer conservering en efficiëntie bij ruwvoergewassen met het natuurlijke middel Silage Care

Silage Care is een toevoegingsmiddel dat speciaal is ontwikkeld door Vossen The New Farming om de conservering van kuilvoeders te optimaliseren. Het is van cruciaal belang om niet alleen tijdens het groeiseizoen en het oogsten, maar ook tijdens het conserveringsproces aandacht te besteden aan de kwaliteit van het voedergewas. Moeilijkheden zoals een problematisch groeiseizoen of suboptimale inkuilomstandigheden kunnen leiden tot aanzienlijk productieverlies en verminderde efficiëntie. Silage Care biedt hiervoor een oplossing door de voedingswaarde te behouden en het verlies van product te minimaliseren.

De kracht van Silage Care ligt in de combinatie van propionzuur, azijnzuur en aromaten. Deze ingrediënten spelen een essentiële rol bij het bevorderen van de conservering, het verminderen van bederf en het remmen van schimmelvorming. Ze creëren een ideale omgeving voor de groei van melkzuurvormende bacteriën, die zorgen voor een snelle daling van de pH-waarde in de kuil. Daarnaast stimuleren ze de productie van azijnzuur, waardoor de kuil minder gevoelig wordt voor bederf.

Silage Care boerderij.nl
Silage Care creëert een ideale omgeving voor de groei van melkzuurvormende bacteriën, die zorgen voor een snelle daling van de pH-waarde in de kuil.

Effecten van Silage Care op productieverlies en voedingswaarde

Onderzoek van BLGG AgroXpertus toont aan dat een gemiddeld bedrijf van 43 hectare met ongeveer zeventig melkkoeien gemiddeld €10.000,- aan voederwaardeverlies kan ervaren. Dit verlies wordt veroorzaakt door een tekort aan melkzuurvormende bacteriën en azijnzuurvormende bacteriën in de kuil. Silage Care biedt een oplossing door zowel de conservering te bevorderen als bederf en schimmelvorming te remmen. Door het gebruik van Silage Care is het mogelijk om de voedingswaarde te behouden en de efficiëntie van landbouwbedrijven te verbeteren.

Optimaliseer het conserveringsproces voor kuilvoeders

Het belang van een optimaal conserveringsproces voor kuilvoeders wordt steeds duidelijker, vooral tijdens uitdagende groeiseizoenen en een verhoogde gevoeligheid voor schimmels en ziektes. Silage Care biedt de nodige bescherming tegen ongewenste fermentatie en bederf, wat de voedingswaarde en opneembaarheid van het voer kan aantasten. Door Silage Care toe te passen tijdens het inkuilen en/of uitkuilen, kan de smakelijkheid en kwaliteit van het ruwvoer behouden worden en vee voorzien worden van een uitgebalanceerd rantsoen. 

Toepassing van Silage Care en ervaringen van landbouwers

Silage Care kan eenvoudig worden toegepast tijdens het inkuilen (op de opraapwagen, hakselaar of kuilverdeler) en bij het uitkuilen (in de voermengwagen of voor het voerhek). Het kan ook worden gebruikt als toplaagconserveringsmiddel. Landbouwers Gerald Hemstede en Niels Laarakker delen hun positieve ervaringen met Silage Care: 

  • Gerald Hemstede: "We hebben het product verscheidene jaren gebruikt en toen een jaartje niet, waardoor we grote problemen kregen. We zijn het product wederom gaan toepassen en ik kon zo de strepen zien waar het product was toegepast en waar niet." Bekijk de video voor een uitgebreide review
  • Niels Laarakker: "Bij het inkuilen van CCM voor de varkens maken wij steeds gebruik van het middel Silage Care. Een goede graadmeter voor mij is te kijken of er bederf optreedt of niet." Bekijk de video voor een uitgebreide review

Bekijk het artikel op boerderij.nl